Hosted door Puntenel

Op deze pagina een overzichtje van enkele websites die zijn mogelijk gemaakt door Puntenel Hosting. De site zal geopend worden in een nieuwe tab of venster. Met al deze sites heb ik als maker een persoonlijke betrokkenheid. Deze sites zijn functioneel en kunnen tegelijkertijd ook mooi dienen om een indruk te geven naar wat de mogelijkheden zijn bij Puntenel Hosting.

Livestreaming & Voortgang Puntenel Hosting

Deze website staat nog steeds in de bouwsteigers. Onze aandacht is voornamelijk uit gegaan naar de technologie die zich achter de scherm plaats vind. En dus niet zozeer aan het opbouwen van deze website. Een website maken is één ding, en dat mogelijk maken door een server hiervoor ideaal in te richten is een ander ding. Vooral dit laatste is natuurlijk heel belangrijk want het is te vergelijken met het feit dat je een goeie fundering nodig hebt als je een goed huis wil bouwen. Die fundering ligt er inmiddels. Dus nu is het belangrijk om een mooi huis, of beter gezegd om een dorp met mooie huizen op te gaan bouwen.
Het laatste project waar alle aandacht in is op gegaan is live-streaming. En dan met name het aanbieden van een live-stream service net zoals bijvoorbeeld Youtube of Twitch en velen anderen momenteel doen. We hebben door het aanrommelen met deze technologie bijzonder veel geleerd. Ook zijn we helaas tot de conclusie moeten komen dat het uitbreiden van het systeem zoals we nu functioneel draaiend hebben, niet verder kan groeien zonder dat we de hulp in moeten schakelen van andere hosting providers. Dit vanwege het feit dat live-streaming zo ontzettend veel bandbreedte in beslag neemt dat we het op dit moment niet als service durven aanbieden met onze huidige infrastructuur omdat we dan geen optimale kwaliteit kunnen garanderen. Als we iets doen dan willen we het ook natuurlijk meteen goed doen dus vandaar dat we besloten hebben om hier pas verder mee aan de slag te gaan als de middelen om dit fatsoenlijk te kunnen uitvoeren ter onze beschikking staan. Live-streaming is iets wat in de zeer nabije toekomst een steeds grotere rol zal gaan krijgen. Dus onze interesse en zoektocht naar kennis in de technologie hierachter zal er niet minder door worden. Maar het in de praktijk brengen van onze opgedane kennis zal vooralsnog afhankelijk zijn van inkomsten die we kunnen gebruiken om hier in te investeren. Donaties in deze zijn daarom natuurlijk van harte welkom.

Puntenel Hosting is geboren

Na een verzoek van iemand te hebben gekregen om een oude website die lange tijd niet online is geweest weer terug online te brengen heb ik besloten een WordPress MultiSite omgeving op te bouwen. MultiSite maakt het mogelijk om op één WordPress installatie meerdere sub-websites te draaien. Waarvan deze site die je nu bezoekt er eentje van is. Voor een overzichtje met enkele websites als voorbeelden zie deze pagina. Voor vragen, opmerkingen alle vormen van kritiek, neem dan hier contact op.